Senter for talentutvikling Barratt Due

Formålet med Senter for Talentutvikling, Barratt Due, er å bidra til å heve nivået på kandidater til høyere norsk musikkutdanning, slik at flere musikere som utdannes i Norge blir internasjonalt konkurransedyktige.

Markedet for profesjonelle musikere er globalt og krever svært høye kvalifikasjoner. For å lykkes internasjonalt må unge norske musikere ha et høyt nivå allerede når de søker opptak til høyere utdanning. Slik er det kun unntaksvis i dag. Underskogen til de 1.400 plassene i høyere norsk musikkutdanning er med
sine 400 talentplasser meget spinkel og det er et gap mellom politiske intensjoner og den faktiske «produksjonen» fra det norske skole- og opplæringssystemet.

Senteret skal bygge og styrke miljøer rundt barn og unge fra grunnskolealder og opp til 19 år, med spesielle forutsetninger og motivasjon for å arbeide med musikk (talenter). Senteret skal bidra til mer målrettet og bedre samordning av ressursbruk, samt nødvendig koordinering mellom eksisterende aktiviteter og programmer. Senterets virksomhet skal bidra til kalibrering av talentmiljøene nasjonalt, samt aktivt søke kontakt og samarbeid til aktuelle internasjonale talentmiljøer.

Unge talenter Bergen, som ble etablert som pilot i 2011, skal styrkes og videreføres som modell for lignende samarbeid i andre byer. Kunnskapsdepartementet mottok i 2014 en søknad om tilskudd til 225 nye talentutviklingsplasser. Målet er å bygge opp et nettverk av regionale talentplasser nærmere der talentene bor, i samarbeid med Kulturskoler og de statlige høyere utdanningsinstitusjonene i Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand.

Senterets virksomhet bygger på Barratt Dues filosofi om at musikk ikke kjenner aldersgrenser, bare grader av kvalitet. «Learning by doing» og det utøvende skal være i fokus. Mest mulig samspill på tvers av aldersgrenser skal tilstrebes.

Barratt Due Senter for talentutvikling skal blant annet arbeide for:

  • et høyere antall spesialiserte talentutviklingsplasser innen klassisk musikk i Norge i fremtiden;
  • at flere norske talenter får et regionalt tilbud av høy nok kvalitet nærmere der de bor;
  •  flere møter, kurs og andre kompetansehevende aktiviteter for lærere og pedagoger;
  • en koordinering av feltet slik at færre aktiviteter kolliderer.

 

Barratt Due Senter for talentutvikling skal bidra til:

  • at programmene på talentfeltet får best mulig oppslutning;
  • at ressursene på feltet samordnes og gir størst mulig effekt;
  • å gi norske talenter vekstvilkår på linje med hva de fremste har/får internasjonalt;
  • at norske talenter kan utvikle seg opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Senter for talentutvikling Barratt Due er muliggjort ved støtte fra Kavlifondet, Dextra Musica, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge AS.
Ung Filharmoni
Senter for talentutvikling jobber sammen med Crescendo om et eksklusivt orkestersamarbeid med Oslo-Filharmonien ledet av noen av orkesterets internasjonale toppdirigenter. Opptil 80 unge talenter under 20 år tas ut årlig ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien. De får intensivkurs gjennom Valdres Sommersymfoni med veiledning av instruktører fra Filharmonien, og deretter øve og fremføre et større symfonisk verk side om side med Oslo-Filharmonien på en av deres ordinære konserter. Hver og en av de unge vil dermed få sin egen «mentor» i orkesteret.

Mer fra Senter for talentutvikling: www.talentportalen.no