NYHET! PRØVESPILL FOR FØRSTEPULT

Nytt for sesong 3 av Ung Filharmoni er et ekstra prøvespill for førstpultplasseringene på stryk. Dette vil bli avholdt i Oslo i mars etter nærmere avtale og består av orkesterutdrag fra standardlitteraturen. Prøvespill-settingen vil være tilnærmet lik den man møter som profesjonell musiker, og vil bidra til å forbedre deltakerne til senere vikarprøvespill. Aktuelle kandidater til førstepult-prøvespillet vil bli invitert i forbindelse med tilbakemeldingen på det første prøvespillet, som sendes ut i uke 2. Som et resultat av prøvespillet for førstepult bestemmes konsertmester, gruppeledere og de to første pultene.