PRØVESPILL FOR FØRSTEPULT

Det vil i løpet av mars 2019 bli avholdt prøvespill for førstepultplasseringene på stryk.

Prøvespillene vil skje i Oslo og repertoaret består av orkesterutdrag fra standardlitteraturen. Prøvespill-settingen vil være tilnærmet lik den man møter som profesjonell musiker, og vil bidra til å forberede deltakerne til senere vikarprøvespill.

Aktuelle kandidater til førstepult-prøvespillet vil bli invitert i forbindelse med tilbakemeldingen på det første prøvespillet, som sendes ut i uke 3/4. Som et resultat av prøvespillet for førstepult bestemmes konsertmester, gruppeledere og de to første pultene.

Foto: Audun Berdal
Foto: Audun Berdal