Prøvespillseminar høsten 2018

Senter for talentutvikling Barratt Due tilbyr i oktober og november prøvespillseminarer i byene Kristiansand, Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo

I samarbeid med musikere fra Oslo-Filharmonien og regionale orkestre, har vi lagd seminarer som er åpent for alle og passer for elever, lærere og studenter som er nysgjerrig på prøvespill. I løpet av seminaret vil du få tips og veiledning til hvordan man kan forberede seg til og gjennomføre et prøvespill, både teoretisk og praktisk.

På seminaret vil du få generelle tips, høre prøvespillutdrag som blir kommentert av musikerne og du kan stille spørsmål om ting du lurer på med prøvespill. Du kan også spille selv om du ønsker det, eller bare lytte på det som blir sagt.

Seminaret inneholder både en generell del om prøvespill og en instrumentvis del (stryk, messing, treblås, slagverk), der musikerne fokuserer nærmere på de ulike instrumentstemmene. Som eksempel på utdrag brukes Mahler symfoni nr. 1.

Ta gjerne med eget instrument om du har lyst til å spille selv og få tilbakemelding. Det er også helt fint å bare være tilstede og lytte om du ønsker det.

DATOER:

  • KRISTIANSAND: 16. oktober kl. 17-21, Musikkens Hus/Knuden – Kristiansand Kulturskole påmeldingsfrist 9. oktober
  • BERGEN: 19. oktober kl. 16-20, Langhaugen vgs. – påmeldingsfrist 12. oktober
  • TROMSØ: 21. oktober kl. 11-15, Tromsø Kulturskole – påmeldingsfrist 14. oktober
  • TRONDHEIM: 27. oktober kl. 14-18, Trondheim Kommunale Kulturskole – påmeldingsfrist 20. oktober
  • STAVANGER: 2. november kl. 17-21, Stavanger Kulturskole –  påmeldingsfrist 26. oktober
  • OSLO: 12. og 13. november kl. 17-21, Norges Musikkhøgskole –påmeldingsfrist 5. november

Her finner du påmeldingsskjema til prøvespillseminarene høsten 2018. 

Spørsmål eller avmelding?
Ta kontakt med Siri på siri.schmidt.lindgaard@bdm.no.