PRØVESPILLSEMINAR

Nytt av året er at Senter for talentutvikling Barratt Due tilbyr regionale dagskurs i prøvespilltrening i samarbeid med musikere fra Oslo-Filharmonien og regionale orkestre. På seminaret vil du få tips og veiledning til hvordan du kan forberede deg til og gjennomføre et prøvespill, både teoretisk og praktisk. Kursene vil bli holdt i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Oslo 2-3 uker i forkant av det ordinære prøvespillet.

Målet er å sette prøvespill for orkester på dagsorden, vise hva som kreves for å lykkes og hvordan man kan øve på å bli bedre. Dette er super trening for alle musikere, så bli med!

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, også lærere, og retter seg mot alle instrumentgrupper i et symfoniorkester. Alle eksemplene som gjennomgås vil i år være knyttet til Sjostakovitsj symfoni nr. 10, som er repertoaret for neste års Ung Filharmoni

DATOER:
22. oktober 2017     | Tromsø
5. november 2017   | Trondheim
10. november 2017 | Bergen
11. november 2017 | Kristiansand
12. november 2017 | Stavanger
14. november 2017 | Oslo
17. november 2017 | Oslo

Meld deg på her: PÅMELDING PRØVESPILLTRENING

 

TROMSØ
Dato: 22. oktober
Sted: Kulturskolen i Tromsø
Tidspunkt: 1300 – 1600
Frist for påmelding: 19. oktober

TRONDHEIM
Dato: 5. november 2017
Sted: Kulturskolen i Trondheim
Tidspunkt: 1000 – 1300
Frist for påmelding: 01. november

BERGEN
Dato: 10. november 2017
Sted: Bergen Kulturskole
Tidspunkt: 1600 – 1930
Frist for påmelding: 07. november

KRISTIANSAND
Dato: 11. november 2017
Sted: Kilden
Tidspunkt: 1430 – 1800
Frist for påmelding: 08. november

STAVANGER
Dato: 12. november 2017
Sted: Stavanger Kulturskole
Tidspunkt: 0900 – 1630
Frist for påmelding: 08. november

OSLO
Dato: 14. og 17. november 2017
Sted: NMH/Barratt Due
Tidspunkt: 1700 – 2030
Frist for påmelding: 09. november

Spørsmål kan sendes til siri.schmidt.lindgaard@bdm.no