UngFil2018-0591

Om Ung Filharmoni

Ung Filharmoni er et unikt tilbud for unge klassiske musikere i Norge. Gjennom Ung Filharmoni gis inntil 80 unge lovende orkestermusikere mulighet til å strekke seg mot et profesjonelt nivå.

Ung Filharmoni er et av to delprogram i Crescendo. Crescendo er et mentorprosjekt for unge klassiske musikere og er et samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien.

Gjennom samspill med Oslo-Filharmonien vil du få en enestående mulighet til å utvikle deg både personlig og musikalsk. Gjennom kontakt med de fremste utøverne i det profesjonelle musikkliv skapes en inspirerende læringsarena som gir deg som ung musiker unik erfaring med hva som kreves på toppnivå. Ved å samle unge utøvere fra forskjellige norske talentmiljøer i ett symfoniorkester muliggjøres optimal oppfølging av talentene. Crescendo ønsker å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.

Ung Filharmoni er et samarbeidsorkester med Oslo-Filharmonien, men fungerer også som et selvstendig konsertorkester i forbindelse med sommersamlingen.


black-vertical

Crescendo er et norsk-internasjonalt mentorprogram for talenter innen klassisk musikk. Programmet har flere internasjonalt etablerte musikere som mentorer, med Janine Jansen og Leif Ove Andsnes som hovedmentorer. Crescendo har to delprogram;

1) Mentorprogram for unge solister og kammergrupper
2) Ung Filharmoni

Begge programmene bygger på mester-svenn-tradisjonen og legger til rette for unike møter mellom talent og mentor med samspill, veiledning og personlig kontakt.


SFTBD_logo

Senter for talentutvikling Barratt Due skal være en pådriver for at norske talenter innen klassisk musikk får vekstvilkår på linje med det beste internasjonalt. Senteret skal bidra til økt kunnskap om talentutvikling, bedre tilbud for talentene der de bor og god samordnet ressursbruk mellom de ulike miljøene. Senteret skal også stimulere til kontakt mellom talentmiljøer og eventuelt supplere allerede eksisterende tilbud i regionene, slik at dette gir muligheter for å lykkes på et internasjonalt nivå. Senter for Talentutvikling Barratt Due samarbeider med Crescendo om å gjennomføre Ung Filharmoni.