PRØVESPILL

Prøvespill er en naturlig del av å spille på profesjonelt orkesternivå. Derfor inngår prøvespill som en del av opptaket til og under læringsprosessen i Ung Filharmoni.

Prøvespill arrangeres i løpet av desember i Tromsø, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. Prøvespillet blir filmet med profesjonelt utstyr og opptaket bedømmes av en jury fra Oslo-Filharmonien. Alle kandidater vil få videooptaket tilsendt i etterkant av prøvespillet.

Prøvespill arrangeres følgende datoer/steder:
04. desember 2018 – Kristiansand, Universitetet i Agder
07. desember 2018 – Tromsø, Tromsø kulturskole
06. desember 2018 – Stavanger, Stavanger kulturskole
09. desember 2018 – Trondheim, Trondheim kulturskole
10. desember 2018 – Oslo, Barratt Due musikkinstitutt
11. desember 2018 – Oslo, Barratt Due musikkinstitutt
12. desember 2018 – Oslo, Barratt Due musikkinstitutt
16. desember 2018 – Bergen, Griegakademiet

Prøvespillrepertoaret består av orkesterutdrag fra Mahler symfoni nr 1. Alle som prøvespiller skal forberede seg på dette, og juryen anbefaler at du gjør deg godt kjent med symfonien og jobber med utdragene sammen med din lærer.

Prøvespillerepertoar for deg som ikke har deltatt i Ung Filharmoni tidligere: Orkesterutdrag fra Mahlers symfoni nr 1 + et kort selvvalgt verk på maks 5 minutter. Dette gjelder kun hovedinstrument. Dersom du søker med bi-instrument skal kun utdrag spilles.

Prøvespillerepertoar for deg som har deltatt i Ung Filharmoni tidligere: Orkesterutdrag fra Mahlers symfoni nr 1. I tillegg kan du spille et kort selvvalgt verk på maks 5 minutter. Dette er valgfritt.

Fotograf: Audun Berdal
Fotograf: Audun Berdal