UngFil2018-1613

Krav til søkere til Ung Filharmoni 2019:

  • Du holder et høyt nivå på ditt instrument og ønsker å utvikle deg videre.
  • Du er født i 2000 eller senere dersom du er stryker. *
  • Du er født i 1998 eller senere dersom du er blåser, harpist eller slagverker. *
  • Nedre aldersgrense for alle instrumentgrupper er 2005 (13 år).
  • Du er bosatt i Norge eller er norsk statsborger.
  • Du er klar for en utfordring og ønsker å jobbe hardt for å nå høye mål.

* Unntak fra aldersgrensen kan gjøres:
Selv om søkere innenfor aldersgrensen vil bli prioritert, oppfordrer vi også deg som er over aldersgrensen til å søke. Særlig på instrumenter som harpe og kontrabass.

Prøvespill:
Ung Filharmoni har som mål å legge til rette for at søkere får en god og helhetlig innsikt i hva det innebærer å spille i et orkester på profesjonelt nivå. Prøvespill er en naturlig del av denne prosessen, og alle som deltar i Ung Filharmoni skal prøvespille.  LES MER OM PRØVESPILL HER