Retningslinjer for prøvespillvideo

For deg som har avtalt å sende inn eget prøvespill, fordi du ikke har anledning til å møte opp på ordinært prøvespill.

Noen har ikke mulighet til å delta på prøvespill, fordi de er bosatt for langt unna prøvespillsteder. Da kan man sende inn prøvespillvideo selv. Det vurderes på lik linje med de andre søkerne og skal ikke påvirke sjansene for å bli tatt opp i programmet, men det er ikke anbefalt å velge denne løsningen "for enkelhets skyld".
  1. Opptaket skal være med synkronisert video og lyd. Gjør opptaket forfra, og slik at søkeren vises i helfigur (ca. 3 meter unna kameraet). Notestativ kan brukes, men må ikke skygge for musikeren. Test på forhånd om lyd og bilde blir bra før du gjør opptaket.
  2. Rekkefølge: Start med orkesterutdrag, i satsrekkefølge med markering mellom hvert utdrag slik at juryen lett kan skille mellom utdragene i videoen. Spill deretter selvvalgt verk på maks 5 minutter til slutt dersom du er ny søker. For tidligere deltakere er dette valgfritt. Alt skal filmes i samme opptak og leveres som én fil.
  3. Opptaket skal være et «liveopptak»: Det er ikke anledning til å ta opp flere ganger eller klippe i filen. Kommer du ut av det går du bare videre som om det ikke har skjedd. Husk at juryen er mest interessert i dine beste kvaliteter, ikke om det sniker seg inn en feil.
  4. Format: Lyd og bilde skal være på samme fil. Videofiler er ofte for store til å legges ved i epost. Du kan for eksempel benytte www.filemail.com, eller videoen kan lastes opp som privat video på YouTube.com. Navngi filen med INSTRUMENT, NAVN OG PRØVESPILL UF19, eksempelvis ”Obo, Hans Hansen, Prøvespill UF19”. Oppgi komponist og tittel på evt. selvvalgt stykke i beskrivelsesteksten under videoen.
  5. Innsending og frist: Link til opptaket deles til crescendo@bdm.no innen 10. desember, gjerne tidligere om du har mulighet for det.